Square Dance

Prohlédněte si na YouTube ukázku z našeho Special Dance Rainbow.
Square dance je taneční směr přicházející k nám z Ameriky přes západní Evropu. Tento moderní styl, který se vyvinul z tradičních amerických country a zaznamenal celosvětový rozmach, je v naší republice teprve na vzestupu. Dle našich předpokladů a zahraničních zkušeností má velké perspektivy stát se kulturní společenskou zábavou pro široký okruh lidí, kterým by bylo škoda tento nový styl nenabídnout. Nyní bude následovat seznámení se základními rysy Square Dance (dále jen SD).

Tanečníci tancují ve čtverylkách, to jsou čtyři páry, na nápovědu callera figury, které se předem naučily. Tyto figury nejsou pevně spojeny s jednotlivými tanci a caller sám vymýšlí pokaždé originální choreografii, kterou pak nabízí tanečníkům prostřednictvím jednoduché angličtiny. Tanečníci tedy tancují pokaždé nový tanec, který jim jejich caller předzpívá do rytmické hudby. Caller je ve výběru tance omezen pouze možnostmi své fantazie a může použít jakékoliv kombinace figur na jakoukoliv hudební skladbu, kterou si vybere. Caller je motorem veškeré zábavy a je jen na tanečnících kolik energie sami vloží do této zábavy.

Tanečníci si ovšem musí předem osvojit terminologii, která je jednotná v celém světě a mají pak možnost se zapojit do tance kdekoliv (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Saudská Arábie, Japonsko, GB, Švédsko, Belgie, Holandsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko….etc. a v neposlední řadě teď Česká i Slovenská republika). Tanečníci netancují za účelem předvedení své dokonalosti, ale převážně kvůli zábavě a novým přátelům. Někdo někdy řekl: „Člověk, kterého při tanci potkáš, je přítel, kterého ještě neznáš.“.

Díky dlouhodobějšímu vývoji přešel SD do podoby převážně klubové, protože je to organizačně nejsnazší. Tanečníci se scházejí na klubových večerech, což ovšem neznamená setkání jen několika lidí. V Americe se schází na klubovém večeru až okolo sta lidí každý týden. Lidé si přicházejí odpočinout, pobavit se s přáteli a strávit volný čas inteligentní pohybovou zábavou. SD se tak stává pro tanečníka společenskou událostí. Na této zábavě je zajímavé, že tanec svede dohromady tanečníky různého věku a různého založení a mnozí z nich v tomto „novém světě“ nacházejí uplatnění své osobní identity, které dříve ve společnosti nenacházeli.

Protože pro tanec je asi nedůležitější kvalitní zázemí a odpovídající taneční sál mají tyto kluby vlastní právní subjektivitu. Zde pak přecházejí úkoly organizační na vedení klubu a caller se stará hlavně o zábavu a nové tanečníky. V rámci klubu jsou pak pořádány přípravky, ve kterých si noví tanečníci osvojí základní figury nezbytné pro tanec. Přípravky trvají okolo 8 měsíců a právě na tyto kursy bychom rádi pozvali co největší množství nových tanečníků.

A na závěr uvádíme jednu důležitou poznámku. Pojem SD, použitý ve významu „Old Time Country“, vyvolává u lidí představy zcela odlišné od současného pojetí tohoto směru ve světě a je tedy v tomto významu naprostým nepochopením myšlenky SD hnutí. Pro srovnání můžeme uvést vývoj moderní country v Americe, která se stejně jako SD stále víc odpoutává od klasických směrů. Lze to doložit výběrem taneční hudby, ve které lze použít jakýkoliv taneční rytmus a to klasickým rokenrolem počínaje přes bigbeat až po moderní discomusic..

Z těchto důvodů můžeme tedy tanečníkům nabídnout zcela nový progresivní styl zábavy.